Oferta

Leasing odzieży roboczej

to usługa w pełni zaspokajająca potrzeby klientów, związane z koniecznością uposażenia pracowników firmy w odzież roboczą.

First slide

Nasze działania koncentrują się na:

  • dostarczeniu odpowiedniej ilości kompletów odzieży roboczej zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem,
  • dopasowaniu i oznakowaniu odzieży,
  • sukcesywnej wymianie odzieży brudnej na czystą,
  • naprawie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie eksploatacji odzieży roboczej,
  • wymianie ponadnormatywnie zużytej odzieży na nową,
  • czasowym przekazaniu szafek odzieżowych na odzież czystą oraz na odzież zabrudzoną.

Korzyści płynące z wdrożenia leasingu odzieży roboczej:

  • brak konieczności zakupu odzieży roboczej, całkowity koszt związany z zaopatrzeniem firmy w odzież roboczą ponosi fabriic,
  • oszczędność czasu pracowników Państwa firmy, wszelkie czynności związane z dostarczeniem, segregacją odzieży roboczej wykonywane są przez pracownika naszej firmy,
  • na czas trwania usługi otrzymują Państwo szafki pracownicze, na odzież czystą i zabrudzoną,
  • pracownicy Państwa firmy sukcesywnie zaopatrywani są w czystą odzież roboczą pozbawioną jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.

Zapytaj o szczegóły

Skorzystaj z naszej pomocy

Napisz do nas